Take a fresh look at your lifestyle.

बागायतदारांनो जरा लक्ष द्या! पॅक हाऊस, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटर व्हॅनसाठी मिळतंय 25 लाखांचे अनुदान, असा करा ऑनलाईन अर्ज..

मित्रांनो, भारतातील बहुतेक लोकांची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे, म्हणजेच भारतात राहणारे बहुतेक लोक शेती करून आपला उदरनिर्वाह करतात, परंतु आर्थिक अडचणींमुळे काहींना शेती करताना खूप अडचणींचा सामना करावा लागतो. या सर्व गोष्टींचा विचार करून भारत सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत.

त्याचप्रमाणे, कृषी आणि शेतकऱ्यांना बळकट करण्यासाठी, भारत – महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी मंत्रालयाने फलोत्पादन पिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान 2023-24 लाँच करण्याची केली आहे. या योजनेद्वारे बागायती पिकांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना फळपिकांच्या साठवणुकीसाठी पॅक हाऊस, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटर व्हॅन, रायपनिंग चेंबर व कोल्ड चेनसाठी अनुदान देत आहे. तुम्हालाही एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान 2023 योजनेशी अर्ज करण्याचा असेल तर दिलेला लेख काळजीपूर्वक वाचा..

फळे, भाजीपाला, मसाले, मशरूम, फलोत्पादन पिके, फुले आणि सुगंधी वनस्पती, नारळ, काजू, बदाम आणि कोको, बांबू, मधमाशी पालन, सेंद्रिय शेती, फलोत्पादन यांत्रिकीकरण इत्यादी बागायती पिकांचे उत्पादन करणार्‍या भारतातील शेतकर्‍यांना बळकट करण्यासाठी ही MUDH योजना सुरु केली आहे.

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान योजना 2023 द्वारे, विविध प्रकारची पिके उत्पादित करणार्‍या शेतकर्‍यांना शेतमालाचे जतन करण्यासाठी पॅक हाऊस बांधण्यासाठी अनुदान म्हणून अनुदानाची रक्कम दिली जाणार आहे. एकीकृत बागवाणी विकास मिशन योजना 2023 अंतर्गत, शेतकऱ्यांना अनुदानाच्या 50% रक्कम राज्य सरकार प्रदान करेल..

काढणीपश्चात व्यवस्थापन घटकांतर्गत आकारमान निहाय देय अनुदान पुढीलप्रमाणे :-

1) पॅक हाऊस :-

पॅक हाऊससाठी जास्तीत जास्त 4 लाखांचा खर्च ग्राह्य धरण्यात आला असून यामध्ये 50% दराने 2 लाखांचे अनुदान मिळेल.
बांधकाम क्षेत्र / क्षमता 9 मी. X 6 मी.असे राहील..

पॅक हाऊससाठी बांधकाम कसे असावे ते पाहण्यासाठी शासनाचा DPR :- इथे क्लिक करा

2) पॅक हाऊस कन्व्हेअर बेल्ट

एकात्मिक पॅक हाऊस कन्व्हेअर बेल्ट,संकलन व प्रतवारी केंद्र, वॉशिंग व ड्राईंग यार्ड आणि भारत्तोलन, इ. सुविधांसह (Integrated pack house with facilities for conveyer belt, sorting, grading units, washing) यासाठी अधिकतम ग्राह्य प्रकल्प रक्कम रू. 50.00 लाख,बांधकाम क्षेत्र / क्षमता 9 मी. x 18 मी.,देय अनुदान (ग्राह्य भांडवली खर्चाच्या) सर्वसाधारण,35 टक्के (रू. 17.50 लाख),डोंगराळ व अधिसुचित क्षेत्र 50 टक्के (रू. 25.00 लाख) असे असेल..

3).पुर्व शितकरण गृह (Pre-cooling Unit)

यासाठी अधिकतम ग्राह्य प्रकल्प रक्कम रू. 25.00 लाख / प्रति युनिट,देय अनुदान (ग्राह्य भांडवली खर्चाच्या) सर्वसाधारण, 35 टक्के (रू. 08.75 लाख), डोंगराळ व अधिसुचित क्षेत्र 50 टक्के (रू. 12.50 लाख) असे असेल..

4. शितखाली (स्टेजिंग) Cold Room (Staging) अधिकतम ग्राह्य प्रकल्प रक्कम रु. 15.00 लाख प्रति युनिट,देय अनुदान (ग्राह्य भांडवली खर्चाच्या) सर्वसाधारण,35 टक्के (रू. 05.25 लाख),डोंगराळ व अधिसुचित क्षेत्र 50 टक्के (रू. 07.50 लाख) असे असेल.

5. नवीन तंत्रज्ञान राबविणे व शितसाखळी आधुनिकीकरण (Technology induction and Modernization of cold-chain) अधिकतम ग्राह्य प्रकल्प रक्कम रू. 250.00 लाख,देय अनुदान (ग्राह्य भांडवली खर्चाच्या) सर्वसाधारण,35 टक्के (रू. 87.50 लाख)डोंगराळ व अधिसुचित क्षेत्र 50 टक्के (रू. 125.00 लाख) असे असेल..

6. शितवाहन (Refrigerated Transport Vehicles)अधिकतम ग्राह्य प्रकल्प रक्कम रू. 26.00 लाख,बांधकाम क्षेत्र / क्षमता 9 मे. टन, देय अनुदान (ग्राह्य भांडवली खर्चाच्या) सर्वसाधारण, 35 टक्के (रू. 09.10 लाख), डोंगराळ व अधिसुचित क्षेत्र 50 टक्के (रू. 13.00 लाख) असे असेल..

7. रायपनिंग चेंबर (Ripening Chamber)अधिकतम ग्राह्य प्रकल्प रक्कम रू. 1.00 लाख प्रति मे.टन,बांधकाम क्षेत्र / क्षमता 300 मे. टन,देय अनुदान (ग्राह्य भांडवली खर्चाच्या) सर्वसाधारण, 35 टक्के, डोंगराळ व अधिसुचित क्षेत्र 50 टक्के असे आहे.

8. शितगृह (नविन) (Cold Storage Unit- New Construction)

अ) नविन शितगृह युनिट प्रकार- 1 (एक सारख्या तापमानात राहण्याऱ्या उत्पादनासाठी) (प्रति चेंबर 250 टन),अधिकतम ग्राह्य प्रकल्प रक्कम रू. 8000 प्रति मे.टन,बांधकाम क्षेत्र / क्षमता रू. 5000 मे.टन प्रति लाभार्थी,देय अनुदान (ग्राह्य भांडवली खर्चाच्या) सर्वसाधारण, 35 टक्के जास्तीत जास्त रु. 140.00 लाख, डोंगराळ व अधिसुचित क्षेत्र 50 टक्के जास्तीत जास्त रु. 200.00 लाख असे आहे..

ब) शितगृह युनिट प्रकार – 2 (एकापेक्षा अधिक उत्पादने व तापमानासाठी) कमीत कमी 6 चेंबर्स पेक्षा जास्त (प्रति चेंबर 250 टन) अधिकतम ग्राह्य प्रकल्प रक्कम रू. 10,000 प्रति मे.टन, बांधकाम क्षेत्र / क्षमता रू. 5000 मे.टन प्रति लाभार्थी ,देय अनुदान (ग्राह्य भांडवली खर्चाच्या) सर्वसाधारण,35 टक्के जास्तीत जास्त रु. 175.00 लाख,डोंगराळ व अधिसुचित क्षेत्र,50 टक्के जास्तीत जास्त रु. 250.00 लाख असे आहे.

क) शितगृह युनिट प्रकार- 2 (नियंत्रण वातावरणासाठी नविन तंत्रज्ञान राबविणे)

अधिकतम ग्राह्य प्रकल्प रक्कम रू. 10,000 प्रति मे.टन,बांधकाम क्षेत्र / क्षमता रू. 5000 मे.टन प्रति लाभार्थी,देय अनुदान (ग्राह्य भांडवली खर्चाच्या) सर्वसाधारण 35 टक्के जास्तीत जास्त रु. 175.00 लाख,डोंगराळ व अधिसुचित क्षेत्र,50 टक्के जास्तीत जास्त रु. 250.00 लाख असे आहे.

9.एकात्मिक शीतसाखळी कार्यपध्दती (Integrated Cold Chain supply System)अधिकतम ग्राह्य प्रकल्प रक्कम रू.600.00 लाख,बांधकाम क्षेत्र / क्षमता प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी घटक क्र. 1 ते 8 मधील किमान 2 घटकांचा समावेश असणे आवश्यक आहे.देय अनुदान (ग्राह्य भांडवली खर्चाच्या) सर्वसाधारण 35 टक्के (रू. 210.00 लाख)डोंगराळ व अधिसुचित क्षेत्र, 50 टक्के (रू. 300.00 लाख) आहे.

पात्रता :-

वैयक्तिक लाभार्थी, राज्य सहकारी संस्था, सहकारी, नोंदणीकृत संस्था, विश्वस्त संस्था, नोंदणीकृत फलोत्पादन संघ (ज्यामध्ये किमान २५ सदस्य असतील), स्वयंसहाय्यता गट (ज्यामध्ये किमान १५ सदस्य असतील), शेतकरी महिला गट तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील नोंदणीकृत कंपन्या अशे लाभार्थी लाभार्थी म्हणून पात्र राहतील..

अर्ज कुठे आणि कसा कराल ?

शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टल https://mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर फलोत्पादन या घटकाखाली अर्ज करावेत.

योजनेच्या अधिक माहितीसाठी कृषि विभागाचे संकेतस्थळ :- http://krishi.maharashtra.gov.in | http://mahanhm.in किंवा नजीकच्या कृषि विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा..