Take a fresh look at your lifestyle.

Farmers Scheme : 30X30 मी. शेततळ्यासाठी 75,000 रु. अनुदान ; अर्ज झाले सुरु, पहा स्टेप बाय स्टेप ऑनलाईन अर्ज प्रोसेस..

राज्यात मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेततळे योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत नांदेड जिल्हयात सन २०२२-२३ व २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात एकूण १ हजार ४२८ शेतकऱ्यांनी अर्ज केलेले आहेत. यापैकी ६५४ अर्ज प्रक्रियेत असुन ३६९ शेतकऱ्यांना शेततळे खोदण्यासाठी पुर्व संमती देण्यात आलेली आहे.

तर २८५ शेतकऱ्यांची लॉटरीत निवड होऊनही कागदपत्रे अपलोड केलेली नाहीत. तरी सर्व संबंधीत शेतकऱ्यांनी या योजनेत तात्काळ कागदपत्रे अपलोड करावेत जेणे करुन त्यांना पुर्वसंमती देता येईल. तसेच या योजनेत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी अर्ज करुन योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी केले आहे.

या योजनेअंतर्गत लाभार्थी पात्रता..

अर्जदार शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या नावावर किमान 0.40 हेक्टर क्षेत्र असणे आवश्यक,
अर्जदार शेतकऱ्यांनी जमीन शेततळे खोदण्यास तांत्रीकदृष्टया योग्य असणे आवश्यक .
अर्जदार शेतकऱ्यांनी यापूर्वी मागेल त्याला शेततळे, सामूहिक शेततळे अथवा भात खाचरातील बोडी किंवा इतर कुठल्याही शासकिय योजनेतून शेततळे या घटकाकरिता शासनाच्या अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा.

  30X30 मी. शेततळ्यासाठी 75,000 रु. सबसिडी.. 

पहा ऑनलाईन अर्ज प्रोसेस..

लाभार्थी निवड

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेततळे या घटकासाठी उपलब्ध अनुदानाच्या प्रमाणात संगणकिय प्रणालीतून होणाऱ्या सोडती नुसार लाभ देण्यात येईल.

अर्ज सादर करण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलचे https://mahadbt.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज सादर करावा.

शेतकरी स्वतःचा मोबाईल, संगणक, लॅपटॉप, टॅबलेट, सामुदायिक सेवा केंद्र (CSC), ग्रामपंचायतमधील संग्राम केंद्र यासारख्या माध्यमातून संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज करु शकतील.

शेततळ्यासाठी आकारमान..

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत विविध आकारमानाच्या शेततळयासाठी कमाल मयादा 75 हजार रुपये रकमेच्या मर्यादेत अनुदान देय राहील.

शेततळयाच्या अनुदानाची रक्कम आकारमानानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. तथपि देय अनुदानाची कमाल रक्कम रुपये 75 हजार रुपये इतकी राहील,

रक्कम 75 हजार रुपयापेक्षा जास्त खर्च झाल्यास हा अतिरिक्त खर्च संबधीत लाभाथ्याने स्वतः करणे अनिवार्य राहील.

अर्ज करण्यासाठी जवळच्या सेतू सुविधा केंन्द्र, गावातील कृषि सहाय्यक, तालुका कृषि अधिकारी यांचेशी संपर्क साधावा असे कृषि विभागाच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.