Take a fresh look at your lifestyle.

Land Registry : वडिलांकडून मुलाकडे प्रॉपर्टी हस्तांतरणाची काय आहे प्रोसेस, किती लागते मुद्रांक शुल्क ? जाणून घ्या सर्वकाही..

वडिलांना त्यांची मालमत्ता मुलाच्या नावावर हस्तांतरित करायची असेल, तर त्यासाठी मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. त्यानंतर ही मालमत्ता मुलाच्या ताब्यात आहे. ही प्रक्रिया भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये बदलते. आणि हे साधारणपणे मालमत्तेवर अवलंबून मुद्रांक शुल्क दरावर अवलंबून असते.

परंतु वडिलांकडून मुलाकडे मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर किती मुद्रांक शुल्क आकारले जाते याची माहिती बहुतेकांना नसते. त्यामुळे या पोस्टमध्ये संपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे. ज्याद्वारे तुम्हाला मुद्रांक शुल्क म्हणजे काय ? वडिलांकडून मुलाकडे मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर किती मुद्रांक शुल्क आकारले जाते याची माहिती मिळू शकते.

काय आहे मुद्रांक शुल्क..

मुद्रांक शुल्क हा एक प्रकारचा सरकारी कर आहे जो राज्य सरकार जमिनीच्या नोंदणीच्या वेळी वसूल करतो. मुद्रांक शुल्क आकारणी सामान्यतः जमीन किंवा मालमत्तेच्या बाजार मूल्याच्या आधारे घेतली जाते. मालमत्तेच्या बाजार मूल्याच्या 5 ते 7% मुद्रांक शुल्क आकारले जाते, म्हणजे सरकारी दर आणि नोंदणी शुल्क मालमत्तेच्या बाजार मूल्याच्या 1% आहे.

जर एखाद्या व्यक्तीने जमीन किंवा कोणतीही मालमत्ता खरेदी केली किंवा वडिलांनी मालमत्ता आपल्या मुलाला हस्तांतरित केली तर नोंदणीच्या वेळी मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. आणि मुद्रांक शुल्क देखील एक कागदपत्र आहे. त्या मालमत्तेबाबत काही वाद किंवा समस्या असल्यास त्याची कागदपत्रे न्यायालयात सादर करून कायदेशीर न्याय मिळू शकतो.

वडिलांकडून मुलाकडे मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर मुद्रांक शुल्क किती आहे ?

भारतात, वडिलांकडून मुलाकडे मालमत्तेच्या हस्तांतरणावरील मुद्रांक शुल्काचे दर राज्य सरकारे ठरवतात. आणि हे शुल्क मालमत्तेच्या किंमतीनुसार 5.7% मुद्रांक शुल्क आहे. आणि नोंदणी शुल्क मालमत्तेच्या मूल्यावर आधारित 1% आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारने 2023 पासून वडिलांकडून मुलाकडे मालमत्तेच्या हस्तांतरणावरील मुद्रांक शुल्क 7% वरून 5,000 रुपये प्रति पृष्ठ कमी केले आहे. ही सूट फक्त रक्ताच्या नातेवाईकांना लागू होते, जसे की : वडील, आई, पती, पत्नी, मुलगा, मुलगी, सून, खरा भाऊ, खरी बहीण, मुलगा आणि मुलीची खरी सून-मुलगी इ…

महाराष्ट्रात एखादी निवासी किंवा कृषी मालमत्ता रक्ताचे नातेवाईक म्हणजे पती, पत्नी, मुलगा, मुलगी, नातू, नात मृत पावलेल्या मुलाची पत्नी अशा नात्यांमध्ये आपापसात हस्तांतरित करताना मुद्रांक शुल्क भरावे लागत नाही. अशा व्यवहारांसाठी आता फक्त 200 रुपये इतके नाममात्र शुल्क आकारून हे हस्तांतरणाचे व्यवहार करता येत आहे.

टीप : हे मुद्रांक शुल्क सामान्य माहितीसाठी आहे. अचूक माहितीसाठी, तुम्ही तुमच्या जवळच्या वकिलाशी संपर्क साधून अचूक माहिती मिळवू शकता..

वडिलांकडून मुलाकडे मालमत्तेच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया..

भारतात पित्याकडून मुलाकडे मालमत्ता हस्तांतरित करण्याचे दोन मुख्य मार्ग आहेत :-

गिफ्ट डीडद्वारे (दान)
विक्रीद्वारे

गिफ्ट डीड : –

ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये एखादी व्यक्ती कोणत्याही विचाराशिवाय दुसऱ्या व्यक्तीला त्याची मालमत्ता भेट देते. म्हणजेच देणगीद्वारे मालमत्ता हस्तांतरित करण्यासाठी वडिलांना गिफ्ट डीड तयार करावी लागते. देणगी पत्रामध्ये मालमत्तेचे वर्णन, देणगीदार आणि प्राप्तकर्त्याचे नाव आणि मालमत्तेच्या देणगीची तारीख समाविष्ट असावी लागते.

विक्री :

एक कायदेशीर प्रक्रिया ज्यामध्ये एक व्यक्ती पैशाच्या बदल्यात आपली मालमत्ता दुसऱ्या व्यक्तीला विकते. विक्रीद्वारे मालमत्ता हस्तांतरित करण्यासाठी, वडिलांना विक्री करार तयार करावा लागतो. त्यात मालमत्तेचे वर्णन, खरेदीदार आणि विक्रेत्याची नावे, विक्री किंमत आणि देय अटी यांचा समावेश असावा..

यानंतर, गिफ्ट डीड किंवा विक्रीवर लागू होणारे मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल जे राज्य सरकार निर्धारित करते.

वडिलांकडून मुलाकडे मालमत्ता हस्तांतरित करताना खालील गोष्टी लक्षात ठेवा..

दस्तऐवज काळजीपूर्वक तयार करा आणि तपासा.

नोंदणीचा ​​कालावधी संपल्यानंतर दस्तऐवजाची नोंदणी करणे कठीण होऊ शकते.

मालमत्तेवर कर्ज असल्यास ते फेडण्याची खात्री करा.

हस्तांतरित केल्यानंतर कागदपत्र काळजीपूर्वक ठेवा.