Take a fresh look at your lifestyle.

OBC तरुणांसाठी विशेष योजना। स्वतःच्या व्यवसायासाठी मिळवा 10 लाखांचं कर्ज ; अर्ज झाले सुरु, पहा, पात्रता अर्ज प्रोसेस…

शेतीशिवार टीम : 27 जुलै 2022 :- राज्यातील इतर मागासर्गीयांच्या सर्वांगिण विकासासाठी तसेच ते करीत असलेल्या व्यवसायांना सक्षम करण्यासाठी अर्थसहाय्य करण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून थेट कर्ज योजना / वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना / गट कर्ज व्याज परतावा योजना / 20% बीज भांडवल योजना अशाप्रकारच्या विविध योजना राबवल्या जातात.

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या या योजनांमार्फत ओबीसी (OBC) बांधवांसाठी व्यवसाय सुरु करण्यासाठी किंवा आहे त्या व्यवसायाला अधिक सक्षम करण्यासाठी थेट कर्ज योजनेच्या माध्यमातून 1 लाखांचे कर्ज तर वयक्तिक कर्ज योजनेसाठी 10 लाखांपर्यंतच कर्ज उपलब्ध करून दिलं जातं. यासाठी जिल्हा मंडळामार्फत अर्ज करण्याचे आवाहन केलं आहे.

तर काय आहे, या योजनेच्या अटी, पात्रता, निकष, कागदपत्रे याबाबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेउया…

(OBC Loan scheme Maharashtra) 

*** 1 लाखापर्यंतची थेट कर्ज योजनेचे पात्रता व अटी :- 

1) अर्जदाराचे वय 18 ते 55 वर्षे असावे.

2) अर्जदाराचा सिबिल क्रेडिट स्कोअर किमान 500 इतका असावा.

3) अर्जदाराचे एकत्रित कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण व शहरी भागाकरीता 1 लाख रुपये असावे.

4) नियमित 48 समान मासिक हप्त्यांमध्ये मुद्दल रु.2,085/- परतफेड करणाऱ्या लाभार्थीना व्याज अदा करावे लागणार नाही. परंतु नियमित परतफेड न  करणाऱ्या लाभार्थीना जेवढे कर्जाचे हप्ते थकित होतील त्या रक्कमेवर द.सा.द. शे. 4% व्याजदर आकारण्यात येईल.

5) कर्ज रक्कमेचा पहिला हप्ता रु.75,000/- इतका असतो. दुसरा हप्ता (25% रक्कम) रु. 25,000/- प्रत्यक्ष उद्योग सुरु झाल्यानंतर साधारणत: तीन महिन्यांनंतर जिल्हा व्यवस्थापकांच्या तपासणी अभिप्रायानुसार देण्यात येईल.

6) एकावेळी कुटूंबातील एकाच व्यक्तीस योजनेचा लाभ घेता येईल.

7) शासनाच्या कौशल्य विकास विभागामार्फत तसेच शासकीय / निमशासकीय संस्थांमधून तांत्रिक प्रशिक्षण घेतलेली तसेच अनुभवी तरुण मुले / मुली यांना प्राधान्य.

8) अर्जदाराने आधार कार्ड संलग्न बँक खात्याचा तपशील सादर करावा.

9) अर्जदार महामंडळाच्या कोणत्याही (केंद्र व राज्य) योजनेचा, बँकेचा किंवा वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा.

10) अर्जदाराने जो व्यवसाय निवडला असेल, त्या व्यवसायाचे त्याला ज्ञान किंवा अनुभव असावा.

*** 1 लाखापर्यंतच्या थेट कर्ज योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे :-

1. जातीचे महामंडळाच्या वेबपार्टल / संगणक प्रणालीवर नाव नोंदणी अनिवार्य आहे, शिधा पत्रिकेची प्रमाणित प्रत, आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो

2. व्यवसाय स्थळाची भाडेपावती, करारनामा, 7/12 चा उतारा.

3. जन्मतारखेचा दाखला.

4. आठ वर्षे सेवा शिल्लक असलेल्या दोन जामिनदारांची हमीपत्रे अथवा शेतीचे गहाणखत तसेच दोन्ही पर्यायातील जामिनदारांचे जामिनदार राहणार असल्याबाबतचे संमतीपत्र.

5. स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे व्यवसाय करण्याबाबत “ना हरकत प्रमाणपत्र” तसेच ज्या प्रयोजनासाठी कर्ज मंजूर होणार आहे, त्या प्रयोजनासाठी त्याचा उपयोग करण्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र

6. तांत्रिक व्यवसायाकरीता आवश्यक असतील असे परवाने / लायसन्स.

7. व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल व लागणारा कच्चा माल, यंत्र सामुग्री इत्यादींचे दरपत्रक.

8. महामंडळाच्या संचालक मंडळाने वेळोवेळी निर्दे‍शित केल्यानुसार इतर कागदपत्रांचा तपशिल.

9. अर्जदाराने अर्जासोबत मुळ प्रमाणपत्र न जोडता त्याच्या साक्षाकित प्रती जोडाव्यात.

*** 10 लाखांपर्यंत वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना :- 

पात्रता व अटी :-

1) अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षे असावे.

2) महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील गरजू व कुशल व्यक्तींना कृषीसंलग्न व पारंपारिक उपक्रम, लघु उद्योग व मध्यम उद्योग, उत्पादन, व्यापार व विक्री, सेवा क्षेत्र, इ. व्यवसायाकरीता कर्ज व्याज परतावा उपलब्ध करून देणे.

3) महामंडळाच्या वेबपोर्टल / संगणक प्रणालीवर नोंदणी अनिर्वाय. (www.msobcfdc.org)

4) बँकेमार्फत लाभार्थींना रुपये 10 लाखपर्यंत कर्ज वितरित केले जाईल, कर्ज रक्कमेचे हप्ते नियमित भरल्यास व्याजाची रक्कम (१२% च्या मर्यादित) व्याज परतावा रक्कम अनुदान स्वरूपात बँक प्रमाणिकरणानुसार लाभार्थींच्या आधारकार्ड लिंक बँक खात्यात महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल.

5) लाभार्थ्याने उद्योग सुरु असल्याचे किमान दोन फोटो पोर्टलवर अपलोड करावेत.

6) कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु. 8 लाख इतकी राहील. (सक्षम प्राधिकरणाने वेळोवेळी दिलेल्या नॉन – क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रानुसार).

7) परतफेडीचा कालावधी बँक निकषांनुसार…

वेबपोर्टलवर अपलोड करावयाच्या कागदपत्रांची डिटेल्स :-

1. जातीचे प्रमाणपत्र, शिधा पत्रिकेची प्रमाणित प्रत, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटो
2. उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र
3. जन्मतारखेचा दाखला.
4. रहिवासी दाखला / पुरावा, आधार लिंक बॅक खात्याचा पुरावा.

अर्ज कसा कराल ?

ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी लाभार्थ्याने महामंडळाच्या www.msobcfdc.org या वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज भरावेत.

अर्जाचा PDF फॉर्म डाउनलोड करण्यासाठी :- इथे क्लिक करा  

ऑफलाईन अर्ज करण्यासाठी इच्छुक लाभार्थ्यांनी महामंडळाच्या साई – सेना अपार्टमेंटसमोर, सिद्धेश्वर बेकर्सजवळ, सारसनगर अहमदनगर येथे संपर्क साधण्याचे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक दिनेश चव्हाण यांनी केले आहे.

मराठा बांधवांनी 10 लाखांच्या कर्जासाठी अर्ज करण्यासाठी :- इथे क्लिक करा

 VJNT बांधवांनी 1 लाखांच्या कर्जासाठी अर्ज करण्यासाठी :-  इथे क्लिक करा