Take a fresh look at your lifestyle.

Police Bharti 2023 Mumbai Answer Key : पहा Code – C मधल्या 22 प्रश्नांची उत्तरे..

1 – D :   आठ पटीने

2 – B : दक्षिण कोरिया

3 – C : सुकुमार सेन

4 – D :  101

5 – D :  कोल्हापूर

6 – B :  तुझ्याकडे

7-A :  10×3 + ( 5 + 2 )

8 – B :  CGST

9-B :  खेडा

10-C :  परवा

11-A : पुस्तकांचे

12 – D :  पूर्वी

13 – D :  36

14 – A : फ्रांस नौदल

15 – B : नवी दिल्ली

16 – B : PRT

17 – C :  10 सप्टेंबर

18-D : देव

19-B :  15

20-A : ओपनएआय

21-A : नवी दिल्ली

22-C :  श्रावण